Stort tak for det flotte fremmøde til generalforsamlingen, tak for en sober debat og god og konstruktiv inspiration til den kommende bestyrelses arbejde.

og tak til Susanne Adam Møller for oplæg om hjertestarteren på Møllevænget - frivilligt arbejde, som er guld værd i vores nabofællesskab. 

Venlig hilsen, Bestyrelsen 15.06.2021

Indkaldelse til generalforsamling i

Hostrupskov Grundejerforening

Så kan vi endelig genoptage aktiviteterne i Hostrupskov Grundejerforening.

Generalforsamlingen finder sted mandag d. 14. juni, 2021

Sted: Varnæsvej 94, Hostrupskov

(værkstedet hos Ejnar Callesen)

Kl. 19.00: Vi laver et kort tema med relevante emner fra vores lokalområde. Ved dette punkt er ikke-medlemmer også velkomne

 

Kl. 19.45 - Generalforsamling for medlemmer af Hostrupskov Grundejerforening

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  • Valg af ordstyrer.

  • Beretning om foreningens virke i det forløbne år.

  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

  • Fastsættelse af kontingent.

  • Indkomne forslag fra medlemmer. Forslag fra bestyrelsen: der indkaldes digitalt til generalforsamling og andre af foreningens arrangementer.

  • Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.

Følgende medlemmer er på valg: formand Klaus Damm, kasserer Erling Mathiesen, sekretær Natascha Linea Wijnsma og medlem Kim Winther. (alle fire modtager genvalg)

  • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

  • Eventuelt. Under dette punkt foreslår bestyrelsen at vi diskuterer emnerne Bålhytte samt fortsættelse af abonnement på vores hjemmeside. Gør Jer gerne tanker om behov og interesse, og vi vil kunne danne arbejdsgrupper, som undersøger emnerne yderligere.

 

Har I forslag til emner, som I ønsker drøftet på generalforsamlingen, bedes I sende det på mail eller give det skriftligt til formand Klaus Damm, Vingelhøjvej 73. Mail: Klausdamm18@gmail.com senest d. 7. juni, 2021. Se evt. www.hostrupskov.com eller på foreningens facebookside.

 

Grundejerforeningen byder på smurte boller, kaffe, te, drikkelse og kage. I bedes tilmelde jer hos kasserer Erling Mathiesen på erling_mathiesen@hotmail.com eller på tlf: 40534292 af hensyn til indkøb.

 

 

Vi beder Jer overholde gældende retningslinjer vedr. COVID19:

 alle deltagere skal kunne fremvise gyldigt Coronapas

 

 

Vi håber på talstærkt fremmøde, og glæder os til at se Jer.

                   Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Kl. 19 - 19.45 (forud for generalforsamlingen d. 14.6.) vil der være oplæg og præsentation af hjertestarter, dels ved Susanne Adam Møller, som vil skabe opmærksomhed om hjertestarteren på Møllevænget, dels ved repræsentant for hjerteforeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Hostrupskov'ere - HUSK!!

Ren Dag d. 17 april 2021

vi har brug for at I tilmelder jer 'Ren dag', så vi kan tage de nødvendige forholdsregler i forhold til antal personer og afstand

Vi skal selvfølgelig overholde retningslinjerne for samvær udendørs: max 25 personer, ingen fælles spisning, men alle får tilbudt 'to go' kaffe, rundstykker, sandwich o.lign. til at tage med på turen. 

Hvis der melder sig mere end 25 personer, laver vi forskellige mødesteder eller -tidspunkter. Mere om dette senere. 

Tid: lørdag d. 17.4. kl 9.30 - 12

Sted: Varnæsvej 94 (Callesens værksted)

Tilmelding til Erling Mathiesen, Vingelhøjvej 17

tlf: 4053 4292

Vi glæder os til at være sammen med jer igen.

De bedste hilsner, grundejerforeningens bestyrelse

så må vi desværre igen aflyse arrangementer, indtil forsamlings restriktionerne atter tillader os at mødes. Det betyder, at generalforsamling d. 13.3.21 og ren dag

d. 17.4.21. må udskydes til senere. Nye datoer meldes ud, så snart vi ved mere.

Igen vil vi takke alle i lokalområdet, som på eget initiativ tager plastikposen med på gåturen og samler skrald i grøftekanter og i skoven. Det er sådan en flot gestus og et dejligt samfundssind.

venlig hilsen,

Grundejerforeningens bestyrelse. 01.03.2021

 

 

Tusind tak til jer, der deltog i 'Ren Dag' d. 19.9. Vi fik samlet rigtig meget affald, og havde samtidig en hyggelig dag med naboer fra Hostrupskov. Vi glæder os til at mødes igen til næste års Ren Dag.

Venlig hilsen, Bestyrelsen  

Der er rigtig mange, der har fulgt opfordringen til at samle affald i vores lokalområde i de forløbne måneder på eget initiativ. Tusind tak for det! Hvor er det dejligt, at vi hjælpes ad med at holde rent i Hostrupskov og omegn.

 

 

Se her - oplæg om beskæring af træer fra Havekompagniet.

    Klik på billedet

Tips fra Bolius, Boligejernes Videncenter om have kompost - klik på kompost.

 

HUSK betaling af kontingent kr. 150,00, kontonr. fremgår længere nede på siden.

Husk at følge med i undermapperne - vi opdaterer jævnligt - sidste nyt - referat fra generalforsamlingen under referater se også håndværkerfradragstjekliste, som findes under information.

 

Se også på Aabenraa kommunes hjemmeside opslag om Hostrupskov:

https://www.aabenraa.dk/borger/tilflytter/hvor-skal-jeg-bo/bo-lokalt/hostrupskov/

Grundejerforening
Grundejerforening

Hostrupskov-1-.jpg
Hostrupskov-1-.jpg

Hostrupskov-Nybyggede-huse-fjordudsigt.jpg
Hostrupskov-Nybyggede-huse-fjordudsigt.jpg

Grundejerforening
Grundejerforening

1/9

Foreningens formål:            

 

 * Varetagelse af grundejernes interesser.  

                        

 * Bevarelse, udvikling og forskønnelse af
    området.                                                                                                               
 * Kommunikation.                      

                                                 

 * Nye tiltag.

 

 

 

HUSK ! 

 

Betaling af kontingent. kr. 150,00

Kreditbanken 7045  ktnr. 1164118

 

 

 

 

Tilmelding til Hostrupskov Grundejerforening.

Husk navn, adresse og e-mail kr. 150,00.

Your details were sent successfully!