top of page
Velkommen til Hostrupskov Grundejerforening
aed-hjertestarter-med-tekst-noedskilt-401628-p.png

   Næste arrangement - Ren Dag

             d. 25. marts 2023

  Invitation til deltagelse i ’ Ren Dag’

Mødested: Varnæsvej 94 (Callesens værksted)

 

Tid: vi mødes kl. 9.

Fælles morgenmad med morgenbrød, kaffe, te og juice.

Herefter vandrer vi afsted på de tildelte ruter.

Medbring gerne have-/arbejdshandsker og gribetang.

Kl. cirka 12 samles vi igen ved mødestedet, hvor Grundejerforeningen vil være vært ved et lille hyggeligt traktement.

 

Nærmere information og instruks på selve dagen.

 

Tilmelding senest d. 19.marts af hensyn til indkøb til kasserer Erling Mathiesen erling_mathiesen@hotmail.com eller på

tlf: 40534292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i

Hostrupskov Grundejerforening.

Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 19.00

Sted: Varnæsvej 94, Hostrupskov (værkstedet hos Ejnar Callesen)

 

 På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

• Valg af ordstyrer.

• Beretning om foreningens virke i det forløbne år.

• Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

                      • Fastsættelse af kontingent.

• Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.

• Følgende medlemmer er på valg: Erling Mathiesen, Kim Winther, Natascha Linea

Wijnsma, (modtager genvalg), Klaus Damm (modtager ikke genvalg)

• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

• Behandling af forslag. Bestyrelsen har følgende forslag til behandling:

          1. Vedtægtsændring: nuværende §4 ”foreningens bestyrelse der består af 7 medlemmer, repræsenterer foreningen”, ændres til “foreningens bestyrelse, der består af minimum 5 medlemmer, repræsenterer foreningen”

          2. Vedtægtsændring: nuværende §7 ”alt efter anvisning af formanden” ønskes slettet. 

  • Eventuelt

Har I forslag til emner, som I ønsker drøftet på generalforsamlingen, bedes disse sendt på mail eller afleveret skriftligt til formand Klaus Damm, Vingelhøjvej 73. Mail: Klausdamm18@gmail.com senest d. 10. marts 2023. se evt. på www.hostrupskov.com eller på foreningens facebookside.

 Efter den ordinære generalforsamling vil Tobias fra ‘Den Sidste Flaske’ komme og fortælle om at opstarte virksomhed, og om hvordan de er kommet igennem Corona krisen. 

Grundejerforeningen byder på boller, kaffe, te, drikkelse og kage. I bedes tilmelde jer hos kasserer Erling Mathiesen på mail: erling_mathiesen@hotmail.com eller på tlf.: 40534292 af hensyn til indkøb.                                                                                       

 Med venlig hilsen, Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SØNDAG D. 19. FEBRUAR KL. 14 

Alle oplysninger finder du i den omdelte folder

(hvis din folder er bortkommet, kontakt da venligst Anne Kristiansen mail: ankri609@gmail.com

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag med mange glade børn og voksne

Kommende aktiviteter i Hostrupskov  2022

sæt X i kalenderen!!

Kom til sommerfest lørdag d. 27. august 2022 kl.14 - 21

Grundejerforeningen byder hjertelig velkommen til FEST og FÆLLESSKAB

Kom og få et par hyggelige timer med dine naboer

LØRDAG D. 27 august 2022 KL 14:00-21:00 BUSPLADSEN PÅ VINGELHØJVEJ

Der vil være opsat HOPPEBORG, partytelte med CANDYFLOSS, SLUSH-ICE, POPCORN

Salg af vand, sodavand, øl 

Medbring gerne lidt til det fælles kaffebord. Der vil være mulighed

for snobrødsbagning og leg på fællesarealet

Kl. 17 tændes der op i fælles grill, hvor der vil være mulighed for at tilberede

egen medbragte aftensmad

Tilmeldingsfrist lørdag d. 20/8 med oplysninger om antal deltagere samt adresse

til Henriette Tendal Tlf. 28550838 Mail: henriettec.1991@gmail.com

Betaling til Hostrupskov Grundejerforening med 50,- pr. deltager over 2 år (ikke-medlemmer 75,-) Reg. Nr. 7045 kontonr: 1164118

Tilmelding er først gældende ved betaling

Vi glæder os til en dejlig dag med jer.

Venlig hilsen, Grundejerforeningens bestyrelse

 

  • Generalforsamling torsdag d. 17. marts 2022 kl 19 på Varnæsvej 94.

  • Ren dag, søndag d. 3. april, 2022. Mødested Varnæsvej 94 kl 9  

 

Der er blevet omdelt indkaldelser til både generalforsamling og Ren Dag til samtlige husstande i Hostrupskov. Hvis der mod forventning ikke er kommet en indkaldelse i jeres postkasse, bedes I kontakte Anne Kristiansen på mail: ankri609@gmail.com og der vil straks komme en indkaldelse til jer.

Vi håber at se rigtig mange af jer til begge arrangementer.

 

Venlig hilsen, 

Grundejerforeningens bestyrelse. 

 

Hjertestarter.I

I Hostrupskov er der en hjertestarter. Den hænger på husmuren Møllevænget 16 hos Susanne og Jørn Adam Møller. Der er flere hjerteløbere i området.

HUSK betaling af kontingent kr. 150,00, reg.nr. 7045-1164118 senest 15.8.2021

Husk at følge med i undermapperne - vi opdaterer jævnligt - sidste nyt - referat fra generalforsamlingen under referater se også håndværkerfradragstjekliste, som findes under information.

 

Se også på Aabenraa kommunes hjemmeside opslag om Hostrupskov:

https://www.aabenraa.dk/borger/tilflytter/hvor-skal-jeg-bo/bo-lokalt/hostrupskov/

Foreningens formål:            

 

 * Varetagelse af grundejernes interesser.  

                        

 * Bevarelse, udvikling og forskønnelse af
    området.                                                                                                               
 * Kommunikation.                      

                                                 

 * Nye tiltag.

 

 

 

HUSK ! 

 

Betaling af kontingent. kr. 150,00

Kreditbanken 7045  ktnr. 1164118

 

 

 

 

Tilmelding til Hostrupskov Grundejerforening.

Husk navn, adresse og e-mail kr. 150,00.

Your details were sent successfully!

bottom of page