top of page
Velkommen til Hostrupskov Grundejerforening
aed-hjertestarter-med-tekst-noedskilt-401628-p.png

 

Hostrupskov Grundejerforening inviterer til HØSTFEST

Lørdag den 7. oktober 2023 kl. 19.00

på Varnæsvej 94, Hostrupskov (Callesens værksted).

​NYT I ÅR ! Vi serverer stegt pattegris med tilbehør, og der vil som sædvanligt være fadøl, øl, vin og vand. Ønskes andre drikkevarer bedes I selv medbringe dette. 

OG – vi er desuden så heldige, at Thomas Fink Hansen fra Hostrupskov kommer og spiller og synger for (og med) os

Vi runder af med kaffe og kage. 

IGEN I ÅR: LOTTERI MED FLOTTE PRÆMIER!!!

Prisen for medlemmer: 175,-kr/ person for hele traktementet incl. mad og drikkevarer. Ikke-medlemmer skal betale 225,-kr/ person. Tilmelding er først gyldig ved betaling – Sydbank 7045-0001164118 eller Mobilepay:2335CF

Tilmelding skal ske til Erling Mathiesen på mail:erling_mathiesen@hotmail.com Senest fredag d. 29. september, 2023  Husk at skrive navn på tilmeldingen!!                               

Hvis du endnu ikke er medlem, kan du nå at melde dig ind på ovenstående konto i Sydbank. 150,-kr pr husstand. Mobile pay: 8712FT.

Vi glæder os til en dejlig aften med alle vores hyggelige naboer.   

                             

Venlig hilsen, Hostrupskov Grundejerforening

 

 

 

                           

HUSK betaling af kontingent kr. 150,00, reg.nr. 7045-1164118 senest 15.8.2021

Husk at følge med i undermapperne - vi opdaterer jævnligt - sidste nyt - referat fra generalforsamlingen under referater se også håndværkerfradragstjekliste, som findes under information.

 

Se også på Aabenraa kommunes hjemmeside opslag om Hostrupskov:

https://www.aabenraa.dk/borger/tilflytter/hvor-skal-jeg-bo/bo-lokalt/hostrupskov/

Foreningens formål:            

 

 * Varetagelse af grundejernes interesser.  

                        

 * Bevarelse, udvikling og forskønnelse af
    området.                                                                                                               
 * Kommunikation.                      

                                                 

 * Nye tiltag.

 

 

 

HUSK ! 

 

Betaling af kontingent. kr. 150,00

Kreditbanken 7045  ktnr. 1164118

 

 

 

 

Tilmelding til Hostrupskov Grundejerforening.

Husk navn, adresse og e-mail kr. 150,00.

Your details were sent successfully!

bottom of page