Kære Hostrupskov'ere - HUSK!!

Ren Dag d. 17 april 2021

vi har brug for at I tilmelder jer 'Ren dag', så vi kan tage de nødvendige forholdsregler i forhold til antal personer og afstand

Vi skal selvfølgelig overholde retningslinjerne for samvær udendørs: max 25 personer, ingen fælles spisning, men alle får tilbudt 'to go' kaffe, rundstykker, sandwich o.lign. til at tage med på turen. 

Hvis der melder sig mere end 25 personer, laver vi forskellige mødesteder eller -tidspunkter. Mere om dette senere. 

Tid: lørdag d. 17.4. kl 9.30 - 12

Sted: Varnæsvej 94 (Callesens værksted)

Tilmelding til Erling Mathiesen, Vingelhøjvej 17

tlf: 4053 4292

Vi glæder os til at være sammen med jer igen.

De bedste hilsner, grundejerforeningens bestyrelse

så må vi desværre igen aflyse arrangementer, indtil forsamlings restriktionerne atter tillader os at mødes. Det betyder, at generalforsamling d. 13.3.21 og ren dag

d. 17.4.21. må udskydes til senere. Nye datoer meldes ud, så snart vi ved mere.

Igen vil vi takke alle i lokalområdet, som på eget initiativ tager plastikposen med på gåturen og samler skrald i grøftekanter og i skoven. Det er sådan en flot gestus og et dejligt samfundssind.

venlig hilsen,

Grundejerforeningens bestyrelse. 01.03.2021

 

 

Tusind tak til jer, der deltog i 'Ren Dag' d. 19.9. Vi fik samlet rigtig meget affald, og havde samtidig en hyggelig dag med naboer fra Hostrupskov. Vi glæder os til at mødes igen til næste års Ren Dag.

Venlig hilsen, Bestyrelsen  

Der er rigtig mange, der har fulgt opfordringen til at samle affald i vores lokalområde i de forløbne måneder på eget initiativ. Tusind tak for det! Hvor er det dejligt, at vi hjælpes ad med at holde rent i Hostrupskov og omegn.

 

 

Se her - oplæg om beskæring af træer fra Havekompagniet.

    Klik på billedet

Tips fra Bolius, Boligejernes Videncenter om have kompost - klik på kompost.

 

HUSK betaling af kontingent kr. 150,00, kontonr. fremgår længere nede på siden.

Husk at følge med i undermapperne - vi opdaterer jævnligt - sidste nyt - referat fra generalforsamlingen under referater se også håndværkerfradragstjekliste, som findes under information.

 

Se også på Aabenraa kommunes hjemmeside opslag om Hostrupskov:

https://www.aabenraa.dk/borger/tilflytter/hvor-skal-jeg-bo/bo-lokalt/hostrupskov/

Grundejerforening
Grundejerforening

Hostrupskov-1-.jpg
Hostrupskov-1-.jpg

Hostrupskov-Nybyggede-huse-fjordudsigt.jpg
Hostrupskov-Nybyggede-huse-fjordudsigt.jpg

Grundejerforening
Grundejerforening

1/9

Foreningens formål:            

 

 * Varetagelse af grundejernes interesser.  

                        

 * Bevarelse, udvikling og forskønnelse af
    området.                                                                                                               
 * Kommunikation.                      

                                                 

 * Nye tiltag.

 

 

 

HUSK ! 

 

Betaling af kontingent. kr. 150,00

Kreditbanken 7045  ktnr. 1164118

 

 

 

 

Tilmelding til Hostrupskov Grundejerforening.

Husk navn, adresse og e-mail kr. 150,00.

Your details were sent successfully!