top of page

Referat af bestyrelsesmøde den 04.07.2013.

Referat fra bestyrelsesmøde den 04.07.2013,
afholdt hos Anne Therkelsen Schultz
 
Dagens referent: Anne Therkelsen Schultz
 
Dagsorden: 
 
 
1: Godkendelse af referat.
2: Status medlemstal- evaluering af tiltag vedr ekstra påmindelse.
3: Status på hjemmeside.
4: Facebook- hvordan udnyttes denne mulighed for kommunikation
    bedre?
5: Skilte og logo.
6: Sommerfesten 2013.
7: Status legeplads.
8:  Evt.

 

ooOoo

 

 1. Referatet fra sidst blev godkendt uden videre rettelser.
   
 2. Status på medlemstallet:

  Indbetalinger på den nye konto og de der er kommet personligt til Charlotte giver et samlet medlemstal på 95 medlemmer - som er en stigning fra de 77 medlemmer fra sidste år. Charlotte har på dette tidspunkt ikke haft mulighed for at se hvor mange der har inbetalt på den “gamle” konto, så medlemstallet kunne muligvis stige.


  Skiltningen mener vi selv kan være det der gør at flere har været obs på indbetalingen samt det lille ekstra “giroindbetalingskort” der kom med rundt med folderne kunne være årsag.
   
 3. Vedr. hjemmesiden så har Mette lavet et stort arbejde for at få udarbejdet en. Sammen med Christian og Bo vil de sidste rettelser komme på plads og hjemmesiden skulle gerne være oppe at kører inden sommerfesten. Gerne omkring 1. august men grundet ferie er det muligvis ikke muligt. Vi krydser fingre.
   
 4. Vedr. Facebook så har dette været et postiv tiltag indtil videre. Der er godt at vi alle er begyndt at bruge den til informationer for området. Fortsæt endelig.
   
 5. Vedr. skiltning og opsættelse af skilte vil Bo kontakte kommunen for at hører nærmere hvad reglerne er.
   
 6. Sommerfest udvalget mødes den 13. august for at aftale det sidste og få det endelig antal deltager på plads. Mette har trukket sig fra udvalget. Der var tale om investering af bord/bænke til grundejerforeningen. Bo undersøger nærmere.
   
 7. Vedr. Legeplads - dette er udsat.
   
 8. Evt. Ingen bemærkninger.
bottom of page