top of page

Regnskab 2013.

 

Hostrupskov Grundejerforening   www.hostrupskov.dk   CVR-nr. 31 38 28 74

 

                                                            2013                                2012

INDTÆGTER:

 

Kontingent 2013                                17.000,00                   7.700,00

Renteindtægter Danske Bank                    0,00                          0,00

Indtægter ialt                                     17.000,00                   7.700,00

 

UDGIFTER:

 

Sommerfest, nettoudgifter                  2.367,65                 13.295,46

Blomster, gaver og fastelavn                  438,00                     845,89

Rendag, nettoudg.                                   212,10                     228,80

Generalforsamling incl.annonce         1.662,50                  1.437,50

Bankgebyrer og køb indbetalingskort 1.701,15                     300,00

Tryksager                                                  300,00                  2.937,50

Udgifter i alt                                          6.681,40                19.045,15

 

Årets resultat                                      10.318,60               -11.345,15

 

Formue pr. 1/1                                    19.256,52                30.601,67

Årets resultat                                      10.318,60               -11.345,15

Formue pr. 31/12                                29.575,12                19.256,52

 

Der foreligger således:

 

Danske Bank pr. 31.12                        18.716,02                16.657,52

Kreditbank pr. 31.12                              8.378,10

1x medl. indb. 2012 - bet. Jan 2013                                        100,00

Tilgode Aab. Kommune RenDag            654,00                     683,50

Kassebeholdning pr. 31.12                  1.827,00                  1.815,50

                                                             29.575,12                19.256,52

 

 

Dato: _____________________________     Dato: ________________________________

 

__________________________________        _____________________________________

Charlotte Stendorf, kasserer,           Lars Bo Pedersen, formand,

 

Vi har gennemgået bilagene til regnskabet og konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Regnskabet er fundet i orden.

 

Dato: _____________________________      Dato: _______________________________

 

____________________________________      _____________________________________

Britta Kjestrup, revisor:                     Kjeld Clausen, revisor:

 

bottom of page