top of page

Referat fra bestyrelsesmøde, den 18. marts 2014 hos Charlotte Stendorf.

 

Dagens referent: Mette Callesen Refsgaard.
 
Følgende deltog i mødet: Lars Bo Pedersen, Charlotte Stendorf, Solveig Moshage & Mette Callesen Refsgaard.
 
Afbud fra: Maria Thomassen, Hannah Kähler, Thomas Bomm, Bernd Thomsen & Astrid Buus Madsen.
 
Konstituering af bestyrelsen.
 
Formand: Lars Bo Pedersen,
Næstformand: Maria Thomassen,
Sekretær: Hannah Kähler,
Kasserer: Charlotte Stendorf,
Medlemmer:
Solveig Moshage,
Mette Callesen Refsgaard,
Thomas Bomm,
 
Suppleanter:
Astrid Buus Madsen &
Bernd Funda Thomsen.
 
Ansøgning af nye busskuer samt et ved stoppestedet Møllevænget.
Vi afventer fortsat en tilbagemelding fra Aabenraa Kommune.
 
Ren Dag, den 26. april 2014.
Det praktiske blev koordineret og der henvises til hjemmesiden. Ren Dag, lørdag, den 26. april 2014 kl. 10.00 – opstart på Varnæsvej 94 – værksted Ejnar Callesen.
 
Skulptur fra Frode Christiansen, Dyssevej- placering på Fulgsangstien.
Placering blev drøftet og Lene Bang Christensen fortsætter arbejdet med skulpturens placering mv. og tager fat i Aabenraa Kommune desangående.
 

Vedtægtsændringer.

Vedtægterne vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde, onsdag, den 11. juni 2014 hos Solveig Moshage, Møllevænget.
 
Ny folder.
Det blev aftalt, at der skulle laves en ny folder – Mette Callesen Refsgaard udarbejder denne samt tilrette ruteplan.
 
Vigtige datoer for 2014/2015 i Hostrupskov Grundejerforening.
 
Bestyrelsesmøder 2014/2015:
Onsdag, den 11/6 2014 kl. 20.00 hos Solveig Moshage, Møllevænget 9.
Onsdag, den 17/9 2014 kl. 20.00 hos Charlotte Stendorf, Vingelhøjvej 7.
Onsdag, den 04/2 2015 kl. 20.00 hos Lars Bo Pedersen, Varnæsvej 181.
 
Arrangementer 2014/2015:
Sommerfest – lørdag, den 23. august 2014 kl. 14.30.
Efterårs-voksen-arrangement – fredag, den 24. oktober 2014.
Glædelig jul-arrangement – torsdag, den 4. december 2014 kl. 18.30.
Fastelavnsarrangement – lørdag, den 21. februar 2015 kl. 14.00.
Generalforsamling - torsdag, den 19. marts 2015 kl. 19.00.
Ren Dag i Hostrupskov, lørdag, den 18. april 2015 kl. 10.00.
 
Nærmere oplysninger om arrangementerne følger senere.

 

bottom of page