top of page

Byggegrunde:

Der er næsten altid et eller flere huse til salg i Hostrupskov.
 
Byggegrunde findes også:

 

Aabenraa Kommunes oversigt over udstykningen ved Vingelhøjvej.
 
Hostrupskov ligger ca.5 km fra Aabenraa på sydsiden af Aabenraa Fjord. Området er let kuperet og ligger umiddelbart ovenfor den stejle kystskrænt ned mod fjorden. Fra området er der udsigt over mod skovbrynet i øst og vest samt udsigt over markerne mod syd. Hostrupskov ligger ca. 5 kilometer fra skole og daginstitutioner i Stubbæk. Der er etableret stiforbindelse til Stubbæk.
 
Link til lokalplan S 21 for "et boligområde ved Vingelhøjvej, Hostrupskov - maj 2004 - højre klik
 
Link tik lokalplan S 24 for "et boligområde syd for Varnæsvej i Hostrupskov - november 2002 - højre klik
 
bottom of page