top of page

Referat fra bestyrelsesmøde, den 10.07.2014 hos Charlotte Stendorf.

 

 

Status på antal medlemmer

 

Medlemstallet er gået ned fra 116 til 97. Vi laver en lille flyer som reminder.

 

Planlægning af sommerfest.

 

Der bliver uddelegeret opgaver, så der er styr på det hele.

 

Status på skilt

 

Der skal en bestemt fil til for at kunne skære modellen ud – denne kniber det med at få lavet. Bernd undersøger nogen muligheder.

 

Status på legeplads

 

Vi kan ikke få en godkendelse fra kommunen så længe der ikke eksisterer en Grundejerforeningen, der hvor det er planen at legepladsen skal placeres. (De nye udstykning på Vingelhøjvej).

 

Der arbejdes fortsat på dette.

 

Voksenarrangement

 

Der planlægges igen et vin-arrangement.

 

Evt.

 

Der foreslås at vi får set på vedtægterne om de evt. skal fornyes.

 

 

 

Næste møde d. 17/9-14

 

Dagens referent: Hannah Kähler.

 
 

 

bottom of page