top of page

Referat møde i Hostrupskov Grundejerforening d. 5. februar 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde, den 5. februar 2014
hos Mette Callesen Refsgaard.
Dagens referent: Lene Bang Christensen.
 
Udviklingsplan.
 
Der var fælles enighed om at udviklingslisten, som Grundejerforeningens medlemmer var med til at prioritere ved arrangementet 'Vin og visioner' offentliggøres via medierne på nettet. (Se under faneblad referater - listen). Således kan listen fungere som ideliste fremadrettet.
 
Det øverste punkt på listen var etablering af legeplads, og det bliver det første arbejdsområde for Grundejerforeningen i forhold til udvikling af området.
 
Grundejerforeningen ønsker i forbindelse med generalforsamlingen d. 13. marts, at få nedsat et udvalg, der kan arbejde med legeplads etableringen. Udvalget skal bestå af medlemmer fra bestyrelsen og ligeledes gerne menige medlemmer.
 
Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for offentlig transport, som var et punkt på udviklingslisten. Oplysningerne vil snarest blive offentliggjort på hjemmesiden.  (Se under information). Til den offentlige transport kan der tilføjes at bestyrelsen ligeledes vil skrive til Sydtrafik vedr. et venteskur til Varnæsvej samt et nyt til Vingelhøjvej.
 
På samme måde vil bestyrelsen ligeledes offentliggøre på hjemmesiden, hvor der er adgang til stranden, så snart dette er undersøgt.
 
Forsikringer.
 
Grundejerforeningen ønsker at tegne en ansvarsforsikring, og der er indhentet forskellige tilbud.
 
Bestyrelsen har besluttet at tegne en erhvervs/ansvarsforsikring hos TRYG (pris: 1000-1200 kr. årligt). Denne forsikring vil på sigt blive tilpasset, når legepladsen på et tidspunkt er etableret. Forskellige elementer i forhold til dette, er ved at bliver undersøgt.
 
Regnskab 2013.
 
Regnskab godkendt af bestyrelsen. Revisorerne forventes at underskrive snarest.
 
Regnskabet bliver fremlagt på generalforsamlingen d. 13.marts. Ud fra regnskabet vil der være en kassebeholdning som tillader en startkapital til legepladsprojektet og dette orienteres der yderligere om til generalforsamlingen.
 
Generalforsamling 2014.
 
Arrangementet afholdes d. 13. marts 2014 kl 19.00 på Varnæsvej 94 i kontorlokalerne. Der udleveres flyers til samtlige husstande i uge 7, med orientering om dagsorden, hvem der modtager genvalg og hvem der ikke gør.
 
Eventuelt:
 
Der er kommet positiv afgørelse fra kommunen i forhold til opsætning af skiltene med vartegn på Varnæsvej. Der indhentes aktuelt tilbud på fremstilling af skiltene og det forventes at de sættes i produktion inden for den nærmeste fremtid.
 
Grundejerforeningen har modtaget donation på en stenskulptur af Frode Christiansen. Der er søgt om at opsætte denne og en bænk på Fuglsangstien, og bestyrelsen afventer fortsat tilbagemelding fra kommunen.
 
bottom of page