top of page

Regnskab 2012.

Hostrupskov Grundejerforening        www.hostrupskov.dk        CVR-nr. 31 38 28 74

 

Regnskab 2012

                                                                                         2012                           2011

INDTÆGTER:

 

77 medl. á 100,-                                                       7.700,00                  13.100,00

Renteindtægter Danske Bank                                   0,00                             0,00

Overtagelse af Petanqbanen og klubkassen

Indtægter i alt                                                          7.700,00                  13.100,00

 

UDGIFTER:

 

Sommerfest, nettoudgifter                             13.295,46                             0,00

Blomster, gaver og fastelavn                               845,89                         734,45

Rendag, nettoudg.                                                  228,80                         104,30

Generalforsamling incl.annonce                     1.437,50                         678,13

Bankgebyrer og køb indbetalingskort               300,00                         300,00

Tryksager                                                               2.937,50                      5.039,38

Udgifter i alt                                                        19.045,15                      6.856,26

 

Årets resultat                                                    -11.345,15                      6.243,74

 

Formue pr. 31/12 2011                                    30.601,67

Årets resultat 2012                                          -11.345,15

Formue pr. 31/12 2012                                    19.256,52

 

Der foreligger således:

 

Danske Bank pr. 31.12.21012                        16.657,52

1x medl. Indb. 2012 - bet. Jan 2013                   100,00

Tilgode Aab. Kommune RenDag                       683,50

Kassebeholdning pr. 31.12.2012                    1.815,50                      19.256,52

 

 

Dato: _____________________________                                             Dato: ________________________________

 

___________________________________                                                 _____________________________________

Charlotte Stendorf, kasserer,                                                              Kim Lyster Hansen, formand,

 

Vi har gennemgået bilagene til regnskabet og konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Regnskabet er fundet i orden.

 

Dato: _____________________________                                               Dato: _______________________________

 

____________________________________                                              _____________________________________

Britta Kjestrup, revisor:                                                                         Kjeld Clausen, revisor:

 

bottom of page