top of page

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. februar 2015 hos Lars Bo Pedersen.

 

 

 

 

Generalforsamling.

 

Hvem er på valg?

 

  • Bo er på valg, men modtager gerne genvalg

  • Maria er på valg, men modtager ikke genvalg

  • Mette er på valg, men modtager ikke genvalg

  • Astrid er på valg, men modtager ikke genvalg

  • Bernd er på valg, men modtager ikke genvalg

 

dermed skal der findes 2 nye medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen er torsdag d. 19 marts. Alle forhører sig om mulige kandidater.

 

Formandens beretning – bo gennemgår punkterne.

 

Regnskab – Charlotte gennemgår regnskabet. Dog kan hun ikke deltage i generalforsamlingen, så Thomas gennemgår det i stedet.

 

 

Kommunens tiltag vedr. Markedsføring af de små landsbyer.

 

Bo er i kontakt med kommunen omkring dette projekt. Han bliver valgt som kontaktperson på denne opgave.

 

 

Skilt.

 

Vi er stadig lidt i klemme omkring udfærdigelsen af skitse til det nye skilt.

Mette kender en grafiker der muligvis kan hjælpe og vil undersøge dette og sætte det i gang såfremt det kan lade sig gøre.

 

 

Status på legeplads.

 

Hvis legepladsen skal ligge på den foreslående plads på fællesarealet ved Fuglsangstien, skal der dannes en grundejerforening – denne er ikke på plads, hvilket gør at planerne pt. er sat i bero. Man holder dog stadig ved og mødes for at finde ud af hvad der kan gøres. Der er søgt hjælp ved fonde, men indtil videre er det ikke lykkedes at få positive svar.

 

 

 

Gadebelysning.

 

Bo sender en ansøgning til kommunen omkring dette.

 

Evt.

 

Charlotte fortæller at Smilla har forespurgt muligheden for at holde et loppemarked på buspladsen.

 

 

Referent: Hannah Kähler.

 

bottom of page