top of page

Torpedostation i Hostrupskov.

 

 
Nedlæggelse af torpedostationen.
Den 1. maj 1944 forlod personalet hotellet og torpedostationen blev nedlagt efter alt at dømme. Den 7. december 1944 ophævede Wehrmachtintendant Dänemark beslaglæggelsesdekretet på hotel Eliselund (3).Nedenstående illegale efterretning viser også at torpedostationen lukkede og slukkede i maj 1944 selv om personalet gav sig god tid!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indberetning i Stockholmarkivet (10).Det lykkedes ikke personalet at finde alle efterladte torpedoer.
 
Enstedværket: Anni og Bernd Thomsen har fortalt at de lokale fiskere gav besked til Enstedværket om at der kunne ligge torpedoer i det område hvor man ca. 1952 i forbindelse med Enstedværkets opførelse skulle i gang med at bygge en spunsvæg til en kran.Der blev derfor sendt dykkere ned og de fandt faktisk flere torpedoer. Dels et par stykker tæt på byggepladsen og dels nogle lidt længere ude i fjorden (4, 5).
 
Torpedo nr. 1 - Fisker Carl Hansen fandt i 1965 en øvelsestorpedo i Fjorden. Marinen blev kontaktet og lovede at havnen ville få overladt torpedohylstret efter at indmaden var fjernet. Det skete desværre aldrig (11).
 
Torpedo nr. 2 - Omkring 1977 var naturfotografen Leif Bjørn Petersen, der dengang hed Leif Nissen, på jagt i fjorden efter ål som svømmedykker sammen med Hans Toftkær. Leif opdagede en torpedo på fjordbunden ud for Felsbæk på sydsiden af Aabenraa Fjord. Leif og Hans fik iværksat en bjergningsaktion med hjælp fra Aabenraa Sportsdykkerklub.
 
Torpedoen var knækket foran den bagerste del hvor motoren er placeret. Efter at have bjerget den ufarlige bagende blev politiet kontaktet og Søværnet fjernede resten af torpedoen som i princippet kunne være sprængfarlig. Torpedoen er efter alt at dømme affyret fra torpedostationen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torpedodelen slæbes det sidste stykke ind til broen ved Aabenraa Roklub påStrandvej efter at have været sejlet fra fundstedet fastbundet under kølenpå dykkerbåden. Fra venstre mod højre ses Leif Nissen, Jørgen Elmholt,Hans Toftkær og Arne Busk-Jepsen.Foto fra Hans Toftkær taget af ukendt, ca. 1977 (7).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torpedobagenden er bugseret op på roklubbens bro og studeres nærmereaf medlemmerne af Aabenraa Sportsdykkerklub. Der gemte sig en ål i den,og det lykkedes til sidst at få ålen ud! Fra venstre er det Jørgen Elmholt,Hans Toftkær, Steen Eriksen der forsøger at få ålen ud, Leif Nissen ogArne Busk-Jepsen.Foto fra Hans Toftkær taget af ukendt, ca. 1977 (7).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torpedostykket bæres ind til land. Steen Eriksen ses længst til venstre.Derefter følger Hans Toftkær, Leif Nissen der støtter torpedoens hale,Jørgen Elmholt og Arne Busk-Jepsen.Foto fra Hans Toftkær taget af ukendt, ca. 1977 (7).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avisudklip via Hans Toftkær fra omkring 1977. Torpedoen var ikke 55 cm idiameter men kun 45 cm (7).
 
 
 
 
 
 
 
Hans Toftkær med resterne af torpedoens bagende i 2006. Stykket er140 cm langt og 45 cm i diameter på det tykkeste sted.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Detalje fra torpedoen, 2006.
 
 
 
 
 
 
 
Gyroskopet, 2006.
 
 
 
 
 
 
 
Torpedoens bagende med to propeller og rester af styrefinner. 2006.Begge propeller drev torpedoen fremad. Med deres modsatrettede rotationbevirkede de at torpedoen ikke drejede om sin egen længdeakse (12).
 
Kilder
1. Leif Petersen, Haderslev (2004, 2005): Skriftlige og mundtlige oplysninger
2. Hejmdal (Avis)3. Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1944-1945):
3. Landsarkivet for    Sønderjylland. Erstatningssager, j.nr. D-III
4. Anni Thomsen, Hostrupskov (2006): Mundtlige oplysninger direkte og via Frederik    Daabeck, Kliplev
5. Bernd Thomsen, Hostrupskov (2006) via Frederik Daabeck, Kliplev: Mundtlige    oplysninger indsamlet bl.a. fra afdøde Hans Peter Johansen og Willy Thomsen,    Hostrupskov
6. Jørn Junker, Århus (2006): Skriftlige oplysninger.
7. Hans Toftkær, Stollig (2006): Avisudklip, lysbilleder, fremvisning af torpedo og    mundtlige oplysninger
8. Ottomar Loff, Aabenraa (2006): Mundtlige oplysninger.
9. Frederik Daabeck, Kliplev (2006): Mundtlige oplysninger.
10. Stockholmsarkivet. I Rigsarkivet. Pakke XX A. Lokalrapporter.
11. Svend Aage Faaborg (1999): Havnemotiver fra A til Z nr. 2. (Aabenraa)
12. Peder Lorenzen, Risskov (2007): Skriftlige oplysninger
13. H.J. Abert: Die Deutsche Handelsmarine 1870-2000 (eget forlag: CD) via Flemming Hansen, Fredericia
 
bottom of page