top of page

Generalforsamling den 14. juni 2021

 

Oplæg:

Susanne Møller fortæller om hjertestarteren, der er placeret ved Møllevænget. Der er blevet samlet ind til hjertestarteren ved at gå indsamling for Hjerteforeningen.

Det er de nærliggende husstande og familiemedlemmer der sammen er gået ud og har samlet ind. I år har der været en indsamling for at betale vedligeholdelse af hjertestarteren. 

I tilfælde af at Du en dag står og skal bruge denne hjertestarter, skal du ikke bekymre dig om hvor og hvordan du finder den. Når der ringes 112 vil den nærmeste hjerteløber blive kontaktet for at sikre at hjertestarteren kommer frem i tiden. Skulle der sidde nogen der ude i Hostrupskov, der gerne vil være med til at redde liv, er der altid brug for flere hjerteløbere.

Efterfølgende var der oplæg fra Hjerteforeningen omkring brug af en hjertestarter samt førstehjælp.

 

Valg af ordstyrer:

Bernt Thomsen.

 

Beretning fra Formand:

Klaus Damm fortæller om 2019-2020: Vi nåede aldrig at holde Generalforsamling for året der gik 2019 grundet den første nedlukning. Året 2020 har været stille og uden de store aktiviteter i Grundejerforeningen.

Ren dag 2020 var rigtig godt besøgt. Vi startede dagen med fælles morgenmad, fordelte ruterne og begav os ud. Ved indsamlingens afslutning mødtes vi til grillpølser, lidt koldt at drikke og fælles samvær.

Loppemarked som blev afholdt i 2019 var også en stor succes. Der var vores første forsøg på et loppemarked med hele 16 boder.

Oktoberfesten havde 33 deltager og var endnu en gang en stor succes.

Fastelavn, som afholdes af Mette Callesen, var også en stor succes som altid og velbesøgt. Grundejerforeningen støtter hvert år med en beløb til at kunne bakke op om denne begivenhed.

Som noget nyt besøger et medlem af bestyrelsen alle nye tilflyttere med en blomst og en hilsen fra Grundejerforeningen for at byde velkommen til vores nabolag. Vi forsøger at fange alle, så de inden for de første par måneder er budt pænt velkommen. Hvis vi skulle overse en tilflytter, så tage endelig fat i et af bestyrelsesmedlemmerne.

Ren dag April 2021 var en noget anderledes oplevelse. Det var med To-Go morgenmad, opdelt i bobler og uden fælles grillpølser efterfølgende. Men indsamlingen gav 33 store sække og ca. 200 kg affald

 

 

Diskussion og spørgsmål til formandens beretning:

  • Hvad kan vi gøre for at tiltrække flere medlemmer til Grundejerforeningen, kan der skabes mere samarbejde med de mindre foreninger i Hostrupskov?

  • Vil bestyrelsen evt kunne indgå som forhandlingspartner på vegne af grundejerforeningen  i spørgsmål, som påvirker eller vedrører en større gruppe medlemmer?

  • Vil det være foreneligt med foreningens formål?

           

  •  * Varetagelse af grundejernes interesser. 

 

  • *Sociale arrangementer 

                        

  •  * Bevarelse, udvikling og forskønnelse af
       området.                                                                                                               

 

 

  • Til næste år kommer Tour de France forbi Hostrupskov. Skal vi gøre os bemærket?

 

  • Tusind tak til Frida og Ejnar Callesen for udlån af lokaler til forsamlingerne.

 

Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen

 

 

 

Fremlæggelse af regnskab:

 

Erling Mathiesen.

 

Godkendt af revisor. Der har været begrænset udgifter i år grundet Covid-19.

 

Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

 

 

Fastsættelse af kontingent:

Uændret. 150 kr. pr år pr. husstand

 

Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår at der i fremtiden indkaldes digitalt til generalforsamling. Da dette kræver en vedtægtsændring, vil forslaget således blive fremlagt på generalforsamlingen i 2022.

 

 

Valg af bestyrelse:

På valg:

Alle modtager genvalg.

Formand Klaus Damm – Genvalgt

Kassere Erling Mathiesen – Genvalgt

Sekretær Natascha Wijnsma – Genvalgt

Medlem Kim Winther – Genvalgt

 

Nye suppleanter på valg:

Henriette Tendal – Valgt

Thomas Kristiansen Lund – Valgt

 

Evt:

Det pålægges bestyrelsen at undersøge og fremlægge forslag til generalforsamling 2022:

Vedr. Petanque banen:

Skal banen bibeholdes eller nedlægges

 

Vedr. Bålhytte:

 Ideer til design, pris og placering, samt undersøge behov og ønsker hos områdets beboere

 

Vedr. abonnement på hjemmesiden.

Skal Hostrupskov Grundejerforenings hjemmeside fornyes, bibeholdes eller nedlægges? Der har været 45 besøgende det sidste års tid. Vil Facebook, brochurer, husstandsomdelte meddelelser og evt. e-mail service til medlemmerne kunne erstatte hjemmesiden

 

Referent, Natascha Wijnsma

bottom of page