top of page

Referat fra bestyrelsesmøde 18.09.2013

 

Mødet afholdt hos Maria Thomassen.
 
Deltagere: Mette Refsgaard Callesen, Lars Bo Pedersen, Maria Thomassen, Hannah Kähler, Solveig Moshage, Charlotte Stendorf og Lene Bang Christensen.
 
Dagsorden:
 
1. Evaluering af sommerfesten (herunder afhentning af affald).
2. Klage fra nabo ifm. sommerfesten.
3. Oplæg til skilt.
4. Udviklingsplan samt Hostrupskov borgernes involvering( herunder    
    legeplads, skateboardbane, Fuglsangstien).
5. Plan for resten af året, Alle (herunder nedsætning af udvalg til    
    arrangement d. 25. Okt osv.)
 

ooOoo

 

1. Evaluering af sommerfest.
Årets sommerfest gik godt. Der har været positive tilbagemeldinger i forhold til mad og festen som helhed.
 
2. Færdsel på mark.
Der har været en henvendelse til bestyrelsen bl.a. vedrørende færdsel på mark. Bestyrelsen behandler aktuelt denne henvendelse.  Vi har tilbudt at offentliggøre klagen på vores hjemmeside; men afventer svar herom.
 
3. Skilte i Hostrupskov.
Grundejerforeningen har budget på 5000 kr. til opsætning af områdeskilt med logo. Pengene er i sin tid skænket af Frida Callesen. Logoet er designet af Günther Hansen til Hostrupskov. Skiltene vil ud over at byde velkommen til området, blive brugt som infotavle. Skiltene placeres ved Møllevænget og på hjørnet af Vingelhøjvej Vi afventer i øjeblikket svar fra kommunen om tilladelse til opsætning af skilte.
 
4. Udviklingsplan.
Bestyrelsen har drøftet muligheden for at lave en udviklingsplan, hvor der i samarbejde med medlemmerne skal findes fokusområder. En udviklingsplan vil sikre områdets vækst, sammenhold og engagement. Bestyrelsens arbejde vil ligeledes sikres og i tilfælde af nye bestyrelsesmedlemmer vil der foreligge et udgangspunkt at arbejde ud fra.
 
5. Arrangementer 2013.
Der afholdes voksenarrangementet ’Vin og visioner’ d. 25. oktober kl. 19.30. Der ligges op til et socialt arrangement, hvor bestyrelsen har en målsætning om at involvere medlemmerne, så der kan skabes afsæt i det beskrevne under punkt 4. De praktiske opgaver for at få arrangementet stablet på benene, er fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. Nærmere info til medlemmerne følger.
bottom of page