top of page

Referat fra generalforsamling, den 11.04.2013.

 

Referat af generalforsamlingen den 11.04.2013, Stubbæk Skole.
Dagens referent : Kim Winther
 
1) Generalforsamlingen 2013. 
På grund af ringe tilslutning ved generalforsamlingen bliver der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

 

Bestyrelsen foreslog den 23. maj 2013. Bestyrelsen undersøger muligheden for at afholde den ekstraordinære generalforsamling i Ensted‐hallens cafeteria.
 
2)Formanden gennemgik hurtig formandsberetningen for de få medlemmer der var mødt op, dog uden godkendelse.
 
Ref.: Kim Winther
bottom of page