top of page

Brainstorming i Hostrupskov Grundejerforening.

 

I forbindelse med vores arrangement – Vin og Visioner lavede vi Brainstorming omkring området.
 
Disse vejledende punkter kom frem – nogle af punkterne vil bestyrelsen arbejde videre med.
 
Gode ting ( brutto liste):
 
 • Fred og stilhed,
 • Gode naboer og godt naboskab - fællesskab,
 • Udsigt,
 • Beliggenhed,
 • Tæt ved vand,
 • Tæt ved skov,
 • God natur,
 • Mulighed for nabohjælp,
 • Gode arrangementer,
 • Facebook - let adgang til kommunikation.
 
Mulige forbedringer (brutto liste):
 
 • Etablere legeplads,
 • Bedre vedligehold af stier,
 • Petanquebane,
 • Græs/træer udover kantsten,
 • Hvide hegn i rabatten,
 • Vedligehold og udbedring af fuglsangstien,
 • Indkøbsmuligheder,
 • Manglende/dårlige busskure - evt. rengøring/maling forbindelse med Ren dag,
 • Busskur ved Møllevænget på begge sider af vejen,
 • Bedre snerydning på visse områder,
 • Bedre naboudsigt ved høj beplantning,
 • Påmindelse til beboere om at bære reflekser i mørket,
 • Postkassen på Varnæsvej mangler oplysning om tømning er foregået,
 • Maling af autoværn både forskønner og giver bedre sikkerhed i mørke,
 • Rengøring af området 2xårligt,
 • Fodgængerfelt ved Lundsbjerg,
 • Udbedring af cykelsti,
 • Fredagsbar,
 • Etablere motionsgrupper, cykling og løb,
 • Etablere snehegn ved vinkelhøjvej,
 • Eje enstedværkets strand,
 • Påvirke politikere for bedre off. transport,
 • Snerydning,
 • Adgang til strand.
 • Bevare natur og omgivelser.
 
Vejledende Afstemning:
 
 • Etablere legeplads.
 • Udbedring og vedligehold af Fuglsang stien.
 • Bedre off. transport.
 • Bedre vedligehold og rengøring.
 • Fredagsbar.
 • Bevare natur.
 • Indkøbsmuligheder.
 • Sikre strandadgang.
 • Busskure.
bottom of page