Indkaldelse til generalforsamling i

   Hostrupskov Grundejerforening.


 

 

 

 

 

 

Så er det igen tid til at afslutte et år i Hostrupskov Grundejerforening, der finder sted:


 torsdag, den 12. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Varnæsvej 94, Hostrupskov (værkstedet hos Frida og Ejnar Callesen)

Kl. 19.00 

NYT OM GENERALFORSAMLINGEN torsdag d. 12.3.: Første punkt på dagsordenen(Havekompagniet) er erstattet af spændende nyt og gammelt om vores område. Heidi Nissen og Hans Bloch fortæller lidt om ændringerne omkring værket og om Ensted sogns lokalråd. Gunner Petersen vil fortælle om tilblivelsen af kanonerne ved Styrtom, og om den tidlige start af Vingelhøjvej-kvarteret.

SÅ - ENDNU EN GOD ANLEDNING TIL AT MØDE OP🙂. HUSK VENLIGST AT TILMELDE DIG


Kl. 19.45 - Generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  • Valg af ordstyrer.

  • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

  • Fastsættelse af kontingent.

  • Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
    Følgende medlemmer er på valg: formand Klaus Damm, kasserer Erling Mathiesen, sekretær Natascha Linea Wijnsma og medlem Katja Pedersen (Alle fire modtager genvalg).

  • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

  • Eventuelt. Under dette punkt foreslår bestyrelsen at vi drøfter emnet Bålhytte som blev foreslået på generalforsamlingen sidste år. Gør jer gerne tanker om behov og interesse, og mulighed for et udvalg til at styre projektet med repræsentanter fra bestyrelsen.  

Har du forslag, som du ønsker drøftet på generalforsamlingen, bedes du sende det på mail eller give det skriftligt til formanden Klaus Damm, Vingelhøjvej 73, Hostrupskov, mail: Klausdamm18@gmail.com senest d. 1. marts 2020. Se evt. www.hostrupskov.com.

Grundejerforeningen er vært med smurte boller, kaffe og kage.

Meld til om I deltager, af hensyn til indkøb af traktement til Klaus Damm, mail: Klausdamm18@gmail.com senest den 8. marts 2020.

Vi håber på talstærkt fremmøde, og glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sæt X i kalenderen: Der afholdes: Ren Dag, lørdag, den 25. april  2020 kl. 9.00-13.00 med opstart på Varnæsvej 94 – Vel mødt.

Go Team
Environmentalism