top of page

Indkaldelse til generalforsamling i

   Hostrupskov Grundejerforening.


 

 

 

 

 

 

Så er det igen tid til at afslutte et år i Hostrupskov Grundejerforening, der finder sted:


 torsdag, den 17. marts 2022 kl. 19.00

Sted: Varnæsvej 94, Hostrupskov (værkstedet hos Frida og Ejnar Callesen)

Kl. 19.00 

Nyt i Hostrupskov - oplæg,

SÅ - ENDNU EN GOD ANLEDNING TIL AT MØDE OP🙂. HUSK VENLIGST AT TILMELDE DIG


Kl. 19.45 - Generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  • Valg af ordstyrer.

  • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

  • Fastsættelse af kontingent.

  • Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
    Følgende medlemmer er på valg: formand Klaus Damm, kasserer Erling Mathiesen, sekretær Natascha Linea Wijnsma og medlem Katja Pedersen (Alle fire modtager genvalg).

  • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

  • Eventuelt. Under dette punkt foreslår bestyrelsen at vi drøfter emnet Bålhytte som blev foreslået på generalforsamlingen sidste år. Gør jer gerne tanker om behov og interesse, og mulighed for et udvalg til at styre projektet med repræsentanter fra bestyrelsen.  

Har du forslag, som du ønsker drøftet på generalforsamlingen, bedes du sende det på mail eller give det skriftligt til formanden Klaus Damm, Vingelhøjvej 73, Hostrupskov, mail: Klausdamm18@gmail.com senest d. 1. marts 2020. Se evt. www.hostrupskov.com.

Grundejerforeningen er vært med smurte boller, kaffe og kage.

Meld til om I deltager, af hensyn til indkøb af traktement til Klaus Damm, mail: Klausdamm18@gmail.com senest den 8. marts 2020.

Vi håber på talstærkt fremmøde, og glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sæt X i kalenderen: Der afholdes: Ren Dag, lørdag, den 9. april  2022  med opstart på Varnæsvej 94 – Vel mødt.

Go Team
Environmentalism
bottom of page